Voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Uw kwaliteit is onze zorg!

IK HEB EEN KLACHT, WAT NU?

De medewerkers van People Care zetten zich allen in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat cliƫnten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliƫnten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.
Wij maken onderscheid tussen klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een klachtenfunctionaris.

Klachtopvang

U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
  • u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.


Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van People Care.

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht.
De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:

CBKZ t.a.v. klachtenfunctionaris People Care
Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl


Klachtbehandeling door de klachtencommissie

Het is mogelijk dat u een complexe klacht heeft over zorg verleend op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De klachtenfunctionaris van People Care kan in dat geval besluiten dat u uw klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem verzorgt de klachtencommissie. De klachtencommissie is bereikbaar via onderstaande gegevens:

CBKZ t.a.v. Klachtencommissie People Care
Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl